Reflexions sobre el número 2


Estem acostumats a interpretar el número dos com a símbol de dualitat, oposició, diferenciació o discòrdia. En aquest sentit al mon profà contraposem la nit i el dia, la guerra i la pau, la salut i la malaltia, l’home i la dona i moltíssims més exemples. A la lògia trobem aquesta dualitat en els quadres blancs i negres del mosaic, en la Lluna i el Sol, la Columna Nord i la Columna Sud, la Pedra Bruta i la Pedra Polida, el Món Sagrat i el Món Profà, Orient i Occident o Zenit i Nadir.

La visió d’aquesta interpretació no deixa de ser simplista i limitada, i sovint és una font de conflictes morals interns perquè estem educats per adherir-nos a una d’aquestes dues mitats i rebutjar l’altra. De petits ens ensenyen que no tindrem la salvació si transgredim la frontera del pecat. Creixem i ens fem simpatitzants del Barça o del Madrid, de les dretes o de les esquerres, dels catalanistes o dels espanyolistes. Nosaltres i els nostres sempre tenen la raó i els altres són els equivocats donant lloc a la dualitat dels amics i els enemics.

A la nostra institució quan sentim que hem de caminar per la senda de la virtut, inconscientment revifem aquesta dualitat interpretant l’existència de dos camins oposats, el del vici i el de la virtut. ¿I què passa quan els nostres instints afloren? ¿Quan es desperta la libido, la autocomplaença, l’orgull o la vanitat.? ¿Cal que ens flagel·lem com feien a l’Edat Mitja”? ¿Cal reprimir els nostres instints? ¿ Cal alimentar-los des de la discreció o l’excusa?.

Estadísticament els homes mentim un mínim de tres vegades al dia i segurament moltes vegades ho fem condicionats pel conflicte intern de la dualitat. Les respostes a tots aquest conflictes i a totes aquestes preguntes les trobarem si aprofundim en el número 2. Tornem a mirar el temple i cerquem més símbols d’aquesta paritat. A l’entrada viem les dues columnes que sostenen el temple, imprescindibles, sense qualsevol d’elles el temple s’ensorraria. Veiem la massa i el cisell com un únic instrument e indissociable per a realitzar la seva tasca.   Els dos Vigilants sense els quals no podríem obrir els treballs. La verticalitat i la horitzontalitat que ens marca l’esquadra com a camins no excloents. El mateix podem dir dels dos punts que delimiten la recta de la regla de 24 polsades, o les dos puntes del compàs que delimiten l’univers maçònic.

El dos exclou o inclou ens podem preguntar. Els quadres blancs i negres del mosaic simbolitzen la confrontació dels oposats o potser que res es tal com sembla i tot pot ser blanc i negre al mereix temps.  En el món del Tarot la carta número 2 representa la saviesa i sovint s’identifica amb la Reina Isis, la representen asseguda al seu tro, amb el vel, el mosaic de lògia, les dues  Columnes del Temple del Rei Salomó i entre altres símbols guarda el  Llibre de la Llei Sagrada a la seva ma.  Sovint també s’interpreta aquest arcà com a símbol de dualitat entre el món espiritual i el món material, on el vel d’Isis indica que el  Gran Secret no pot ser revelat a l’home.

Personalment no comparteixo aquestes idees de confrontació i dualitat, malgrat ser reals i plausibles crec que podem trobar un raig de llum en un altre dos. El segon principi hermètic que diu “ Com es a dalt és a baix i com es a baix és a dalt”. Aquest principi  de correspondència, no distingeix l’un de l’altre i ens convida a tenir una visió no dual de la realitat, per tan a defugir de la lluita interna amb el nostre jo interior i a integrar al nostre oposat.

Aquesta integració o acceptació, al menys així ara ho crec,  és la que ens permetrà avançar un nou estadi en l’evolució de la nostra consciencia particular. La dualitat que ens permet avançar en la senda iniciàtica no es la vida i la mort, és la mort i la resurrecció, la mort de les coses velles, dels dogmes, dels prejudicis, la mort de la enemistat i de la incomprensió. Ser conscients de la nostra ignorància, reflexionar, acceptar que potser estem equivocats i que les coses no tenen perquè ser com ens pensem ens permetrà veure amb més claredat, i amb el temps, ens alliberarà del laberint de la dualitat.

L’alquímia també ens convida a aquesta integració dels oposats, els alquimistes  no destriaven el gra de la palla, en aquest cas el plom de l’or, o el que es el mateix el vici de la virtut. L’alquímia cercava la regeneració de l’home, la seva transmutació sublim per convertir-se en un déu immortal. No ens hem d’escandalitzar per aspirar a la divinitat, perquè portem la seva llavor,  i  la doctrina sagrada   ens ensenya que al solstici d’estiu es quan s’obri la porta dels homes i aquests es poden convertir en déus de la mateixa manera que els deus es poden convertir en homes durant el Solstici d’Hivern que és quan s’obre la porta dels deus.

Aquesta recerca de la immortalitat, perseguida i perduda  a occident encara es força practicada a la Xina a través del que es coneix com alquímia taoista on per mitjà de la pràctica del  Qi Gong es transmuten les energies interiors de l’home per aconseguir la fusió amb l’esperit col·lectiu que anomenen Dao i d’aquesta manera assolir la immortalitat.

Del Tao en va néixer l’u,
del  l’u el dos,
del dos, el tres
i del tres totes les coses.
Totes les coses porten el Yang a l’esquena i el Yin al davant
I arriben a l’harmonia per la unió d’aquest dos principis que tot ho omplen.

Allò que els homes més detesten es la ofensa, la pobresa i la indignitat.
I malgrat això els savis adopten aquests títols.
Perquè a vegades es guanya perdent I es perd guanyant.
D’altres han ensenyat aquesta màxima que també ensenyo jo.
L'home violent morirà de mort violenta".
Això ho consideraré com la meva guia espiritual.

Estrofa LII del Tao Te King (Lao Tze)